Talks in educational centres

P. Mujal at INS J. Castellví

Title
Pere Mujal
Credits
La UB divulga
By
Pere Mujal, ICCUB
Date
Time
Contact
ucc@ub.edu
Area
Atomic-Nuclear
Only for schools

RESUM:

Començarem amb el mètode científic i la importància de la curiositat i l’observació. Introduiré conceptes quàntics comparant una pilota amb una partícula quàntica. Com les podem treure d’un pou? Amb quina farem gols més espectaculars? En podem tenir dues d’idèntiques? Les podem tenir juntes? Per respondre les preguntes parlarem de probabilitat i del principi d’incertesa de Heisenberg, d’interferències, de distingibilitat i del principi d’exclusió de Pauli. Finalment, parlarem de les aplicacions de la física quàntica en la vida quotidiana.

PERE MUJAL TORREBLANCA

Em vaig graduar en Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (2010-2014) i vaig fer el màster de Física Avançada a la Universitat de Barcelona (2014-2015). Durant el màster, vaig veure que volia continuar en el camp de la recerca i, després de fer el treball de màster sobre condensats de Bose-Einstein, he seguit estudiant sistemes d’àtoms ultrafreds a partir de models teòrics i càlculs numèrics. Actualment, faig el doctorat de Física al Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB.

Related News & Activities

Supermassive Black Hole (Artist's Concept)
Quantum physics of black holes

What are space and time? What exactly is gravity?

By
Quim Llorens, ICCUB
Talks in educational centres
Only for schools
Gravitation
Quim Llorens (ICCUB)
Quantum physics of black holes

What are space and time? What exactly is gravity?

By
Quim Llorens - ICCUB
Talks in educational centres
Only for schools
Cosmology
Gravitation