Itineràncies: 'Dones i Física' a la Universitat de Vic

Vic
Data
Idioma
CA
Àrea
Atòmica i Nuclear
Cosmologia
Gravitació
Física de Partícules
Obert a tots els públics

Veure Exposició

Calendari d'itinerància

Actiu

Activitats i Notícies relacionades