Pósters

Projecte ADMIRA - Pòsters

Seguint l’essència del projecte ADMIRA de fomentar la recerca entre els i les joves i impulsar noves vocacions cientificotècniques, en aquesta secció s’anima a l’alumnat de batxillerat a compartir els pòsters sobre radioactivitat que han anat treballant durant les sessions pràctiques amb els detectors Timepix dissenyats al CERN. El format pòster permet explicar de forma gràfica i concisa tot allò que han après sobre física de partícules, radiació i radioactivitat gràcies al programa de préstec del detector.

En aquesta secció hi teniu, doncs, un recull dels pòsters que s'han fet al llarg dels darrers anys utilitzant els detectors Timepix del projecte ADMIRA, compartits sota una llicència Creative Commons (No comercial-Reconeixement-Compartir Igual). En la descripció podreu trobar un petit resum de la part pràctica realitzada al treball i la seva relació amb el projecte i els seus objectius.

Un dels vostres alumnes ha fet un Pòster relacionat amb el projecte i el voleu compartir?

Cal que l'alumne ompli la fitxa d'autorització de publicació del pòster que podeu trobar en aquest enllaç i la feu arribar, degudament complimentada a divulgacio@icc.ub.edu, junt amb un arxiu pdf amb el pòster i una petita descripció que inclogui el títol i l'explicació de la part pràctica.

 

Pòster Radioactivitat en el turó de la Rovira
Material Gràfic
La radioactivitat en el turó de la Rovira
Resum

 

Pòster titul·lat «Estudi de la radioactivitat de les roques en el Turó de la Rovira», emmarcat d

Pòster
Autor
Alcívar F, Gelick L, Rejas JA
Idioma
CA
Atòmica i Nuclear
Física de Partícules
Póster: Radiation, structure and interactions of matter
Material Gràfic
Radiation, structure and interactions of matter
Resum

Póster titul·lat "Radiation, structure and interactions of matter" on l'autor analitza algunes teories físiques actuals sobre estructura atòmica fent ús del dispositiu experimental TimePix.

Pòster
Autor
Mario Agustiño Batet
Idioma
EN
Física de Partícules
Introducción a la física nuclear y desarrollo de una cámara de niebla
Material Gràfic
Introducción a la física nuclear y desarrollo de una cámara de niebla
Resum

Póster titul·lat "Introducción a la física nuclear y desarrollo de una cámara de niebla" on l'autor introdueix conceptes sobre física nuclear i procedeix a explicar la seva experiència en la constr

Pòster
Autor
Guillermo Galve Barranco
Idioma
ES
Física de Partícules
Póster: Ionizing sources and radiation barriers
Material Gràfic
Ionizing sources and raditation barriers
Resum

Póster titul·lat "Ionizing sources and radiation barriers" on l'autor estudia alguns aspectes de la radiació, com per exemple, les diferents fonts de radiació, el tipus de radiació emesa per cadasc

Pòster
Autor
Carles Vallès Muñoz
Idioma
EN
Física de Partícules
Póster: Computación numérica aplicada al análisis de datos científicos
Material Gràfic
Computación numérica aplicada al análisis de datos científicos
Resum

Póster titul·lat "Póster: Computación numérica aplicada al análisis de datos científicos" on l'autor estudia les característiques i aplicacions de la computació a la recerca científica actual, a tr

Pòster
Autor
Pol Marcos Payà
Idioma
ES
Física de Partícules