Conferències: La física dona. La dona física

A càrrec de
Àngels Ramos, ICCUB
Data
Hora
Idioma
CA
Context
Conferència inaugural de la SCFis. Curs 2019-2020
Àrea
Atòmica i Nuclear
Cosmologia
Gravitació
Física de Partícules

Àngels Ramos, investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB, i catedràtica de Física Atòmica i Nuclear a la Universitat de Barcelona donarà la conferència inaugural del curs 2019-2020 de la Societat Catalana de Física.

En el marc de l’exposició “Dones i Física”, elaborada per l l’Institut d’Estudis catalans en col·laboració amb la Facultat de Física i amb l’Institut de Ciències del Cosmos, aquesta xerrada pretén donar una visió de la situació de les dones en ciència i, més en concret, en el camp de la física. Tenen les dones les mateixes oportunitats i facilitats que els homes per a desenvolupar una carrera científica? Probablement, no. És ben conegut que el nombre de dones que trien carreres STEM (Science, Engineering, Technologies and Mathematics) és significativamente inferior al d’homes. És també ben conegut que el percentatge de dones en els llocs acadèmics d’alta categoria és molt inferior al percentatge observat en els estudis de grau. En aquesta xerrada es reflexiona sobre les diverses causes que provoquen aquesta asimetria en les carreres STEM, i es descriuran alguns dels esforços actuals de les polítiques de gènere, tot analitzant l’abast dels seus resultats.

Àngels Ramos és Professora Catedràtica de l’àrea de Física Atòmica i Nuclear a la Universitat de Barcelona. Doctora en Física per la UB, any 1988. La Dra. Ramos va iniciar la seva carrera científica amb una tesi doctoral, l’any 1988, centrada en l’estudi teòric de les propietats dels nuclis atòmics, més en concret en aspectes relacionats amb les correlacions entre els nucleons, responsables de que el nucli es desviï d’una descripció de camp mig o, equivalentment, del tan reconegut model de capes. En la seva posterior estada post-doctoral de 3 anys a Vancouver (Canadà), la Dra. Ramos va reorientar les seves investigacions a l’estudi de sistemes nuclears que contenen, alhora, partícules amb el quark estrany. S’inicia així una etapa de recerca fructífera que, amb el transcurs dels anys, ha consolidat la Dra. Ramos com una experta reconeguda en el camp de la Física Nuclear Estranya, contribuint a generar coneixement tant en l’àrea de la física hadrònica –explicant les interaccions dels mesons i barions “estrany, com en fenòmens astrofísics –descrivint les propietats i composició interna dels púlsars (o estrelles de neutrons). En l’actualitat, la Dra. Ramos treballa per ampliar aquests estudis a la física del quark pesat encant, posant èmfasi en les condicions de temperatura dels experiments de col·lisions de ions ultrarelativistes que generen on nou estat de la matèria, el plasma de quarks i gluons.

Activitats i Notícies relacionades

Materials relacionats

Exposicions

Dones i Física

Quin és el paper de les dones en la història de la física? Quines són les seves aportacions? Quin camí han seguit per poder-hi participar? 

Idioma
CA
Atòmica i Nuclear
Cosmologia
Gravitació
Física de Partícules