Itineràncies: 'Dones i Física' a l'Institut d'Estudis Catalans

Barcelona
Crèdits
SCF/IEC/ICCUB/F. Física U. Barcelona
Data
Hora
Idioma
CA
Obert a tots els públics

Veure Exposició

Calendari d'itinerància

Actiu

Activitats i Notícies relacionades