El recorregut de les partícules

Títol
CERN/Traducció: A. Frutos, H. Ruiz (Universitat de Barcelona) 
Crèdits
CERN

Descripció del recorregut que realitzen els protons al CERN, des de la bombona d'hidrogen de la qual s'obtenen, fins al Gran Accelerador d'Hadrons (LHC), passant per diversos acceleradors intermedis.

Realització i direcció: Chris Mann

Traducció: Ariadna F., Hugo R. (Universitat de Barcelona)