Exhibitions sets

'Dones i Física' a INS Poeta Maragall

Barcelona
Credits
SCF/IEC/ICCUB/F. Física U. Barcelona
Date
Language
CA
Area
Atòmica i Nuclear
Cosmologia
Gravitació
Física de Partícules
Activitat per a escoles

See Exhibition

Calendari d'itinerància

Actiu

Activitats i Notícies relacionades