Llibres i Manuals

Radioactivitat: Mesures, distàncies i objectes quotidians

Títol
Radioactivitat "Mesures, distàncies i objectes quotidians"
Crèdits
Mireia Perea Sentís (Institut Intermunicipal del Penedès)
Tipus
Treball de recerca
Autor
Mireia Perea Sentís - Institut Intermunicipal del Penedès
Data
Idioma
CA
Àrea
Física de Partícules

Radioactivitat: "Mesures, distàncies i objectes quotidians"

 

En aquest treball d’investigació s’estudia la radioactivitat en diferents materials i els seus efectes. S'estructura dues parts diferenciades; una teòrica i l’altre pràctica.

En la part teòrica s’explicarà la definició de radioactivitat, com és va descobrir, els diferents tipus, les característiques, els efectes secundaris i algunes catàstrofes radioactives.

En canvi, en la part pràctica trobaràs tres experiments realitzats per trobar resposta a tres objectius diferents.

En aquesta part s'ha utilitzat un detector per a mesurar la radioactivitat, el detector Minipix.

S'han trobar errors de detecció en el detector, marca píxels erronis per una erosió en aquest, i explico com detectar el problema i solucionar-ho.

El primer objectiu tracta sobre identificar quin es l’element més radioactiu entre una sèrie de materials com Americi, Òxid d’Urani o Uranat de Sodi entre altres i comparar-los a través de gràfics, taules i el nombre de píxels que ens dona el valor de la radioactivitat.

En el segon objectiu podem trobar una comparativa entre alguns materials a diferents altures, és  a dir, saber si l’Americi es tan radioactiu en la primera altura com en la segona i així successivament.

Això ho sabrem mitjançant gràfics i l’estudi de la mitjana aritmètica dels píxels. Amb això sabrem com ens pot afectar en les diferents altures.

En el tercer objectiu s'ha comprovat la desviació dels valors de la radioactivitat en les diferents parts de l’elèctrode de Tungstè i s'analitza la seva perillositat en el seu ús quotidià en les escoles, diferents llocs de treball o per utilitzar-ho a la llar.

Finalment, en els annexos trobarem totes les taules, gràfics i mitjanes aritmètiques que s'han anat fent al llarg del treball.

Activitats i Notícies relacionades

Cartell_Projecte_Admira
Sessió de formacions projecte ADMIRA 2023

Des del projecte ADMIRA (Activitats amb Detectors Medipix per Investigar la Radiació a l'Aula) us oferim un seguit de formacio

A càrrec de
Varis
Hora
Cursos
Obert a tots els públics
Física de Partícules

Materials relacionats