Llibres i Manuals

Optimitzant la gestió de residus radioactius amb el detector Timepix

Títol
Sistema de mesura utilitzat
Crèdits
Emma Sierra i iNaji Abdallah, Col·legio Santo Ángel (Gavà)
Tipus
Treball de recerca
Autor
Emma Sierra, Colegio Santo Ángel
Naji Abdallah, Colegio Santo Ángel
Data
Idioma
CA
Àrea
Física de Partícules

Un material radioactiu és qualsevol substància que emet radiacions ionitzants. L'objectiu d'aquest treball era optimitzar el mesurament de la radioactivitat de materials radioactius sòlids mitjançant l'ús d'un dispositiu de detecció particular, el Timepix, un dispositiu USB portàtil amb un sensor de 256 píxels incorporat. En primer lloc, es van mesurar materials emissors beta i alfa purs per tal d'establir les condicions de mesura òptimes, com el fons i el temps de
mesura, per garantir la qualitat de les dades de radioactivitat.

 

En segon lloc, es van modificar sistemàticament el gruix de la mostra i la distància entre el detector i la mostra per estudiar la seva influència en leficiència de detecció de l'activitat de 40K i 241Am utilitzant sal KNO3 i un filtre de cel·lulosa enriquit amb 241Am.

 

Finalment, es van triar dos materials de referència NORM, més complexos i representatius dels residus radioactius sòlids, i es va aplicar el mateix disseny
experimental. A partir del nostre estudi, hem comprovat la viabilitat d'utilitzar el detector TimePix al control rutinari de l'activitat de 40K i 241Am a residus NORM. Tot i que es pot considerar una tècnica que requereix menys temps, és més barata i fàcil d'aplicar, cal continuar investigant persuperar les limitacions intrínseques del detector que fan que no sigui adequat per a escenaris reals.

Activitats i Notícies relacionades

Cartell_Projecte_Admira
Sessió de formacions projecte ADMIRA 2023

Des del projecte ADMIRA (Activitats amb Detectors Medipix per Investigar la Radiació a l'Aula) us oferim un seguit de formacio

A càrrec de
Varis
Hora
Cursos
Obert a tots els públics
Física de Partícules

Materials relacionats

Radioactivitat
Llibres i Manuals
Radioactivitat
Resum

 

Quan parlem de radioactivitat parlem del fenòmen físic, natural i espontani en el qual àtoms inestables d’un element irradien l’excès d’energia del nucli.

Treball de recerca
Autor
David Carrillo, Unai Moleón, Gerard Costa i Unai Castillo, Col·legi Mare Alfonsa Cavin
Idioma
CA
Física de Partícules