Workshops & fairs

Taller de Física de Partícules 2021

10:00 -10:10 Presentació

10:10 -11:10 Xerrada: La física de partícules (Lluís Garrido)

11:10 - 11:40 Pausa per esmorzar

11:40 - 12:20 Xerrada: Les tècniques de detecció i els grans detectors (Eugeni Graugés)

12:20 - 12:40 Xerrada: Ensenyament i recerca a la Facultat de Física (Atilà Herms)

12:40 - 14:00 Pausa per dinar

14:00 -14:20 Xerrada: Introducció a l'exercici pràctic (A. Alfonso, P. Gironella)

14:20 -16:00 Exercici pràctic: estudi de desintegracions al detector LHCb (coord. M. Calvo)

16:00 -16:30 Comparació i combinació dels resultats obtinguts amb els d'altres universitats

16:30 - 17:00 Sessió de preguntes i complementació del quiz (qüestionari concurs)

INSCRIPCIÓ DEL 1 AL 5 DE FEBRER

Instruccions:

 • La inscripció la realitzen els professors de física.
 • Els alumnes inscrits han de cursar 2n de batxillerat, i han de tenir especial interès en l'assignatura de física.
 • A causa de l'alta demanda, s'aplicarà un sistema automatitzat que permetrà inscriure fins a un màxim de tres alumnes per centre de secundària, per ordre prioritzat. L'ordre de priorització que fa el professor és molt important, ja que en anys anteriors només hem pogut acceptar un o dos alumnes per institut.
 • L'acceptació dels estudiants es basarà en la priorització del professor i en l'ordre cronològic d'inscripció.
 • Només es permetrà una inscripció per centre de secundària.
 • La inscripció es realitzarà a través del formulari de més a baix i estarà oberta des de l'1 de febrer a les 10:00 al 5 de febrer a les 18:00.
 • Atesa l'alta demanda no s'admetrà cap excepció en el requeriment de ser estudiant de 2n de batxillerat ni en el procediment de selecció.
 • En el formulari d'inscripció caldrà introduir les adreces de correu electrònic dels estudiants, que es faran servir per a contactar els estudiants acceptats.
 • Finalitzat el període d'inscripció, es publicarà el llistat d'admesos a la pestanya de participants en aquesta mateixa plana. Els admesos hauran de fer efectiu abans del dia 18 de febrer el pagament dels 5 € (*) d'inscripció al compte corrent que s'anunciarà.
 • El Taller és una activitat dirigida als alumnes, i no és necessari que vagin acompanyats pels seus professors. 
 • El dia del taller, els estudiants hauran de portar signats una autorització per part dels pares i/o tutors i una autorització per part del professor que ha realitzat la inscripció.

Per qualsevol incidència en el procés d'inscripció, si us plau contacteu-nos a taller@icc.ub.edu

El formulari d'inscripció al Taller s'obrirà del l'1 al 5 de febrer.

(*) L'import de la inscripció no es retorna tret d'en les següents excepcions:

 • Si l'activitat se suspèn per no arribar al mínim d'inscripcions o per causes atribuïbles a la UB.
 • Si es renuncia a la plaça adjudicada amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici de l'activitat.
 • Per malaltia degudament justificada.

Qualsevol mena de sol·licitud de renúncia i/o devolució s'ha de fer per correu electrònic a l'adreça sae.futurs@ub.edu, i adjuntar la justificació corresponent juntament amb el número de compte on cal realitzar la devolució.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

Informació no disponible.

Title
Taller de física de partícules 2019 - Tècniques de detecció i grans detectors
Credits
ICCUB
Target public
Estudiants de 2n de batxillerat amb especial interès en la física
Date
Time
Language
CA
ES
EN
Preu
5€
Context
Programa internacional "Hands on Particle Physics"
Contact
taller@icc.ub.edu
Area
Física de Partícules
Activitat per a escoles
Presentation

La física de partícules amb dades reals de l’accelerador LHC del CERN. Taller emmarcat en el programa internacional “Hands on Particle Physics”                            

Realitzat a la UB des de 2005 

Cada any milers d'estudiants de batxillerat de tot el món esdevenen físics de partícules per un dia, en el Taller de Física de Partícules.

 • Quins són els constituents fonamentals de la matèria?
 • Quines forces els mantenen units?
 • Com pot ser que per a entendre l’evolució de l’Univers calgui estudiar les minúscules partícules elementals?
 • Què representa el recent descobriment del bosó de Higgs?

Estructura del taller:

 • Xerrades sobre la física de partícules, impartides per investigadors del nostre grup al CERN.
 • Estudi de dades reals produïdes a l’LHC per part dels estudiants assistents. Els resultats es combinen amb els obtinguts per altres grups d'arreu del món a través de videoconferència.
 • Breu presentació dels ensenyaments de la Facultat de Física.

Seguiu-nos

Twitter:

Twitter

@ICCUBdivulga @ICC_UB

 #LHCIMC21 (EN) i #LHCIMC21UB (CA/ES).

International Masterclasses: @physicsIMC #LHCIMC / #lhcimc

Related News & Activities

Neutrinos: viendo lo invisible

Neutrinos are the most elusive elementary particles in nature: each second we are traversed by trillions of neutrinos, even though in our entire lifetime just one of them will interact with our bod

By
Ivan Esteban, ICCUB
Place
Time
Talks
Open to all
Atomic-Nuclear
Particle Physics
Neutrinos: viewing the invisible

Neutrinos are the most elusive elementary particles in nature: each second we are traversed by trillions of neutrinos, even though in our entire lifetime just one of them will interact with our bod

By
Ivan Esteban, ICCUB
Place
Michael Collins, Pça Sagrada Familia, 4, 08013
Time
Talks
Open to all
Atomic-Nuclear
Particle Physics

Related Material

Videos
El recorregut de les partícules
Resum

Catalan translation made at ICCUB of the video The bottle to bang, a description of the route of the protons at CERN, from the hydrogen cylinder, to the Large Hadron Accelerator (LHC), thr

Reports/Documentaries
Author
Chris Mann
Source
CERN/ICCUB
Language
CA
ES
EN
Particle Physics
Scale models
Maqueta de l'LHCb
Resum

Model of the LHCb made by the Grau Alcázar workshop, under the supervision of the group on particle physics at Universitat de Barcelona.

Mockup
Language
CA
Particle Physics