Materials disponibles

La Física de Partícules
Diapositives
Presentació: La Física de Partícules
Resum
Presentació a càrrec del Professor Lluís Garrido, membre de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona en el Taller de Física de Partícules de l'edició 2022.
Presentació
Autor
Lluís Garrido, ICCUB
Idioma
CA
Física de Partícules
Diapositives
Detectors de partícules semiconductors
Resum
Presentació de diapositives "Detectors de partícules semiconductors", a càrrec de l'investigador Rafel Ballabriga
Cursos i classes
Autor
Rafel Ballabriga, CERN
Idioma
CA
Física de Partícules
Diapositives
La física de partícules
Resum
​ Presentació a càrrec del Professor Lluís Garrido, membre de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona en el Taller de Física de Partícules de l'edició 2020. ​
Presentació
Autor
Lluís Garrido, ICCUB
Idioma
CA
Física de Partícules
Com Fer ADMIRA
Diapositives
Tutorials complementaris. Projecte ADMIRA
Resum
En aquesta pàgina podreu trobar diversos tutorials sobre com dur a terme certes activitats complementàries relacionades amb el món de la ciència, com fer un poster científic, una exposició oral, una publicació científica,...
Procediments i tècniques
Idioma
CA
Física de Partícules
Partícules elementals, detectors i acceleradors
Diapositives
Partícules elementals, detectors i acceleradors
Resum

Presentació de la xerrada sobre detectors impartida al Taller de Física de Partícules

Actes i conferències
Autor
Eugeni Graugés, ICCUB
Font
Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)
Idioma
CA
Física de Partícules
Introducció a l'exercici TFP 2017
Diapositives
Introducció a l'exercici TFP 2017
Resum

Presentació de l'exercici a realitzar pels alumnes al Taller de Física de Partícules

Cursos i classes
Autor
Varis
Font
Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)
Idioma
CA
Física de Partícules
Galatea of the Spheres, Salvador Dalí, 1952.
Diapositives
LHC, desvetllant els secrets de la matèria
Resum

Transparències per a una xerrada: "LHC, desvetllant els secrets de la matèria" on s'expliquen els conceptes bàsics de la física de partícules, tot desenvolupant-los fins

Actes i conferències
Font
Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)
Idioma
CA
Física de Partícules