Llibres i Manuals: Radiació ionitzant i barreres de radiació

Tipus
Treball de recerca
Autor
Carles Vallès Muñoz
Data
Idioma
CA
Àrea
Física de Partícules

Radiació ionitzant i barreres de radiació

Treball de recerca que es centra principalment en l'estudi de la radioactivitat i les radiacions alfa, beta i gamma. S'analitzen diferents fonts de radiació i s'estudia l'eficàcia de diferents materials com a barrera de les radiacions emeses per aquestes fonts.

Materials relacionats