Projecte ADMIRA: Activitats amb Detectors Medipix per Investigar la Radiació a l'Aula

Aquest projecte neix de l’empenta i del compromís de persones de tres àmbits ben diferenciats i, tanmateix, completament interconnectats: escoles, universitats i centres de recerca. Els tres motors del projecte són:

Rafael Ballabriga

Rafael Ballabriga i Suñé va realitzar els seus estudis a la universitat Ramon Llull [Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (2000), i Superior d'Electrònica (2002)]. El 2004 va començar una Tesi Doctoral al CERN, Ginebra (Suïssa) en el disseny de circuits electrònics per a la detecció de radiació. Actualment treballa en la secció de microelectrònica del CERN.

Rafael Ballabriga supervisa estudiants de doctorat en disseny electrònic. També fa presentacions periòdicament a joves d'escoles que visiten el CERN (entre 14 i 18 anys) en l'àmbit dels projectes CERN@School i el recentment creat IRIS (Institute for Research in Schools).

Eugeni Graugés

Professor agregat de la Universitat de Barcelona (UB). Vicedegà de Recerca i Doctorat. Doctor en física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha desenvolupat la seva recerca en experiments de física d'altes energies al CERN (ATLAS, ALEPH i LHCb), Suïssa, i en el SLAC National Laboratory (BaBar), als Estats Units. Ha treballat com a investigador a la UAB-IFAE, la Universitat d'Oregon, la Universitat de Stanford i la Universitat de Maryland-College Park.

Daniel Parcerisas

Cap del Departament de Ciències del col·legi Sagrada Família de Gavà i professor titular de Física i Electrotècnia.  Llicenciat en Ciències Físiques per la UAB, ha desenvolupat el projecte Wish One Space Project de llançament -a nivell escolar- de globus d’heli a l’estratosfera, pel qual va rebre el premi Gavà-Educa. També ha treballat com a consultor informàtic a l’empresa CORITEL programant aplicacions de contractació en borsa, abans de fer el salt a la docència.

A partir d’una sèrie de col·laboracions puntuals, el projecte arrenca el curs 2017-2018, es consolida el 2018-2019 i s’obre a la participació d’altres escoles el curs 2019-2020. Per poder fer aquesta passa endavant, ha calgut la col·laboració i compromís de molta gent.

A tots ells, els estem enormement agraïts: sense vosaltres això no hauria estat possible.

Essencialment, el projecte vol apropar la recerca als nostres alumnes per tal d'impulsar noves vocacions científiques i tècniques. Per això volem posar a l'abast dels estudiants instruments i dades d'experiments científics reals per tal que puguin experimentar, ser els actors en projectes de recerca i contribuir a la creació de coneixement. El tema principal al voltant del qual gira el projecte és la detecció de partícules.
 
També volem crear una xarxa d'escoles que tinguin accés a aquests instruments i comparteixin resultats d’experiments i les dades que es generin. Aquestes dades es compartiran en aquesta web, dissenyada per l'intercanvi d'informació entre escoles. Al final del curs acadèmic s'organitzarà una conferència en la qual els estudiants de les escoles participants presentaran els resultats dels seus experiments.
 
També volem vincular al projecte centres de recerca i universitats per tal d'apropar els joves estudiants a la recerca. Creiem que cal establir ponts entre les escoles, les universitats i els centres de recerca. Els joves han de prendre consciència de l'excel·lent recerca que es fa i voldríem treballar per tal que la feina dels investigadors arribi als estudiants, servint-los d'inspiració i motivació en la seva formació. Creiem que actualment els estudiants veuen el món de la recerca com llunyà i que el fet d'establir contactes tindria un impacte molt positiu per tots els actors.
 
El projecte està pensat per tal que els estudiants aprenguin desenvolupant un paper actiu en la recerca del coneixement, conceptes sobre la radiació natural (tipus, fonts), anàlisi de dades amb algoritmes i nocions d'electrònica amb una metodologia en la que les diferents disciplines es retroalimenten. També és important el vessant de treball en equips i la presentació de projectes en públic. La participació en el projecte aportarà als estudiants coneixements aprofundits en física, química i matemàtiques.

En aquesta secció us presentem la relació entre les activitats proposades per l'alumnat i el curriculum de secundària i batxillerat, per tal de poder incloure a les programacions la informació corresponent.

Orientacions didàctiques del Projecte ADMIRA

El projecte s’ha pensat de manera que les activitats es distribueixen per cursos seguint criteris de complexitat i d'afinitat amb el temari de cada curs, però moltes de les activitats són adaptables a altres cursos o assignatures.

La distribució proposada és la següent:

1

Línies d’actuació a l’ESO

Els conceptes clau a Secundària Obligatòria relacionats amb aquest projecte inclouen l’assoliment de les competències bàsiques de l’àmbit cientifico-tecnològic i continguts curriculars clau, que es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l’activitat científica, que permet raonar i ser crític davant de situacions que es consideren rellevants.

Les competències bàsiques del currículum de ESO relacionades amb les diferents activitats d’aquest projecte serien:

2

Els continguts clau tractats en aquest projecte seran:

3

 

 

 

 

 

Línies d’actuació al Batxillerat

Al Batxillerat el projecte es centrarà en la matèria de Modalitat de Física II, concretant els següents objectius i continguts:

4

 THE INSTITUTE FOR RESEARCH IN SCHOOLS

La Xarxa IRIS (Institute for Research In Schools) és una organització sense ànim de lucre que dona suport a estudiants i professors per a desenvolupar investigació real a les escoles. Treballen principalment a Gran Bretanya, però hi ha escoles d’arreu del món apuntades als seus projectes.

Des del 2018, l’escola Sagrada Família de Gavà forma part d’aquesta xarxa i ha participat amb treballs de recerca al projecte TimPix (en el que es compara la radiació de fons a l’estació espacial internacional amb la de la superfície) i al projecte James Webb Space Telescope (en el que s’analitza la radiació observada per l’Spitzer Space Telescope per identificar possibles objectius futur telescopi James Webb).

Altres projectes disponibles -amb els que hem col·laborat de manera més informal- són MELT,el que es realitzen observacions de l’evolució de les glaceres antàrtiques i s’estudia l’emprempta de carboni dels estudiants, o el projecte WELL WORLD, que estudia com diferents entorns urbans i rurals afecten al nostre benestar físic i mental.

Us animem a fer un cop d’ull a la seva pàgina web i a apuntar-vos a la seva xarxa.

http://www.researchinschools.org/

 

LOGOiris

Títol
El detector timepix es fa servir a la EEI per mesurar la radiació còsmica
Crèdits
CERN

ADMIRA

El Projecte ADMIRA (Activitats amb Detectors Medipix per Investigar la Radiació a l'aula) pretén crear una xarxa d'escoles al voltant de l'ús de Detectors Timepix dissenyats al CERN. L'objectiu és apropar als Instituts a la investigació que es fa en Universitats i Centres de Recerca. Un grup d'escoles que han participat en un procés de selecció utilitzaran aquests dispositius a les seves aules. Les activitats de formació del professorat, seran obertes a qualsevol professor d'institut que estigui interessat (amb l'objectiu d'ampliar la xarxa en edicions futures).

En aquesta plana podreu consultar els objectius del projecte ADMIRA, les maneres de participar-hi i les activitats que s'ofereixen per al professorat i l'alumnat. També podreu trobar-hi les orientacions didàctiques, les competències i els continguts clau que es pretenen treballar.

El projecte ADMIRA és una col·laboració amb el CERN

CERN technology

Activitats i Notícies Relacionades Projecte

ATOMAD

Detectors de partícules semiconductors

La xerrada, dividida en dues parts d'una hora cadascuna, començarà fent una introducció al CERN, als detectors de partícules en general i, en particular als detectors anomenats híbrids.

A càrrec de
Rafel Ballabriga, CERN
Cursos
Física de Partícules

Materials Relacionats Projecte

Vídeos

El Model Estàndard

Resum
​​​​​​​Video del canal de Youtube Best of Science: CERN: The Standard Model Of Particle Physics, amb subtítols en català
Documental
Autor
Best of Science
Font
Best of Science
Idioma
CA
Física de Partícules
ATOMAD
Llibres i Manuals

Act 2. ADMIRA-Personificació i Modelització de l’àtom

Resum
Guia per fer una activitat de modelització de l’àtom utilitzant el treball cooperatiu i la personificació, per tal d’introduir els alumnes de l’ESO i/o el batxillerat en el Model Estàndard de partícule
Manual pràctic
Idioma
CA
Física de Partícules